Що таке СТУДЕНТСЬКА РАДА ХНУ?

Перш за все – це організація, що на добровільних засадах:

 ⁃ відстоює та захищає права та інтереси студентів університету;

 ⁃ бере безпосередню участь в усіх сферах суспільного життя університету;

 ⁃ впливає на перебіг усіх процесів, що відбуваються в університеті;

 ⁃ організовує різноманітні заходи різного рівня складності;

 ⁃ займається розвитком культурного аспекту студентського життя;

 ⁃ веде активну профорієнтаційну роботу;

 – сприяє поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;

 ⁃ інформує студентів про події, заходи, зустрічі, що відбуваються в університеті, рішення адміністрації, Вченої ради ХНУ;

 ⁃ здійснює моніторинг якості навчання серед студентів.

«Студентське самоврядування ХНУ діє на засадах демократичності, законності, виборності, гласності, колегіальності, незалежності, підзвітності, рівноправності усіх його членів та відповідальності перед студентською громадою ХНУ.»